Naobuur nieuws

Op donderdag 29 maart was er een  "Inspiratiebijeenkomst zorgzame dorpen", georganiseerd door Doarpswurk in Raerd/Friesland. O.a. Cees Hesse gaf hier een presentatie, in zijn geval over Naobuur.

Lees een impressie van die bijeenkomst op www.doarpswurk.frl