Naobuur nieuws

Dorpsbelang Vledder heeft begin september een "enquête" gehouden onder de inwoners m.b.t. Vledder-Noord en levensloopbestendig wonen; vervolgens zijn buurtgesprekken gehouden.

De resultaten zijn samengevat: zie de tekst in "documenten en verslagen".