Nieuwsbrief no 3

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS NO. 3, december 2017

Dag allen,

In juli verzonden we de 2e nieuwsbrief aan de allen die direct of indirect bij Naobuur zijn betrokken. Nu is het tijd voor de 3e, want de ontwikkelingen staan niet stil.

 

Formele rapportages over de activiteiten per kwartaal kan iedereen lezen op onze website www.naobuur.nl .

En we proberen via de meldingen onder “nieuws” en “documenten en verslagen” alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat er speelt. Maar soms vragen enkele onderwerpen speciale aandacht en toelichting; vandaar deze nieuwsbrief.

Dorpsbelang Vledder – VledderNoord- Naobuur

Naobuur vloeide voort uit de wens van DBV tot versterking van de infrastructuur Zorg en Welzijn en startte in april 2015 als werkgroep/project voor Vledder en omgeving. In het najaar 2016 werd bekend dat een beoogd (intramuraal) woonzorgcentrum in Vledder-Noord niet door de ZG Noorderboog zou worden ontwikkeld. DBV initieerde het “levensloopbestendig wonen in Vledder”, passend in het gewijzigde beleid van de overheid bij zorg en ondersteuning van ouderen en bij de wensen van de inwoners; eigentijdse zorg op basis van het concept van “positieve gezondheid” in de eigen woning of in een beschermde omgeving in het dorp.

De uitwerking van dit plan met 32 wooneenheden in een woonzorgcentrum kent vele facetten: regelgeving/bestemmingsplan, financiering, bouw, verhuur/verkoop, exploitatie, zorgorganisatie etc.

In december 2017 zijn alle betrokken partijen druk bezig om het plan uit te werken ter realisatie. Hiervoor zal een aparte organisatie worden opgericht, want DBV heeft meer en andere taken in de gemeenschap.

Voor het project Naobuur betekent dit : verzelfstandiging als vrijwilligersorganisatie. Inhoudelijk gaat Naobuur verder met de huidige activiteiten en met wat er vanuit de inwoners en andere organisaties wenselijk/nodig wordt gevonden m.b.t. zorg en welzijn in de regio. Want de ontwikkelingen staan niet stil.  En daar hoort natuurlijk ook de uitwerking van “positieve gezondheid” door en voor de inwoners van Vledder bij.

Het is de bedoeling dit proces van verzelfstandiging in de eerste helft 2018 af te ronden met de oprichting van een stichting. Daarbij is transparantie van handelen en permanente  invloed vanuit de inwoners(organisaties) een absolute vereiste. Een vereniging/coöperatie heeft dit vanzelfsprekend, maar daar kleven weer andere bezwaren aan. Naobuur wil  in principe voor alle inwoners functioneren en geen scheiding tussen belanghebbende leden en niet-leden.

Naobuur – de locatie

Vanaf de start is Naobuur gevestigd in de bibliotheek Vledder, tot groot wederzijds voordeel: kosten delen, ruimere openingstijden, inhoudelijke samenwerking, etc. De locatie is voor beiden uitstekend en kan nog verder met samenwerkende partijen gedeeld worden. Beide willen dit permanent maken en overleggen nu of en hoe dit gerealiseerd kan worden. Als belangrijke subsidieverstrekker voor de bibliotheek is ook de gemeente hierbij nauw betrokken.

Naobuur-de regio-WelzijnMensenWerk

Structurele samenwerking tussen WMW als professionele welzijnsorganisatie, de “verenigingen dorpsbelang” en Naobuur is essentieel voor blijvende versterking van de infrastructuur zorg en welzijn; en dat bevordert weer het gewenste woon- en leefklimaat, vooral bij toenemende afhankelijkheid.

Een eerste overleg in september krijgt een vervolg om samen een “werkagenda” af te spreken. Een eerste uitvoeringsactiviteit is de introductieavond voor nieuwe inwoners (15 januari in de Museums), waarin de verenigingen dorpsbelang en inwoners-sinds-najaar-2016 elkaar kunnen ontmoeten, informeren en bezien wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Recente ontwikkelingen in Naobuur

Een aantal zaken uit het laatste halfjaar verdienen extra de aandacht.

·         Seniorweb Vledder verleent op de dinsdagavond steeds bijstand bij hulpvragen over laptop/tablet/smartphone. Daarbij wordt steeds op de 1e dinsdag van de maand een ICT-thema gepresenteerd en behandeld, b.v. veilig internetten, facebook etc. (20-25 bezoekers). Belangrijk is dat deze groep ook de computercursussen van de bibliotheek met succes heeft gegeven en blijft geven: “Klik en Tik” (een basiscursus) en “e-overheid” (omgaan met de digitale overheid).

·         Met de dorpsgemeenschap Vledderveen wordt overlegd over Naobuur-activiteiten aldaar: koffie-ochtenden/ontmoetingen, computercursus e.d.

·         Eetcafé ’t Pannegie heeft succesvol in Vledder het idee van gezamenlijke maaltijden ontwikkeld (1x per 2 weken, afwisselend in een restaurant of zelf koken).Ook in Wilhelminaoord en Vledderveen slaan soortgelijke initiatieven aan.

Daarnaast blijven de “standaard”-zaken:

  • “koffie met” op maandagochtend heeft zich ontwikkeld tot een levendige praat- en spelletjesochtend, vooral voor 70+;
  • Op woensdagmiddag heeft de wijkagent Kevin van der Waard spreekuur (Wilhelminaoord en Naobuur)en zijn enkele groepen kaarters actief;
  • Op maandag- en donderdagochtend is er het “bloedprikken”;
  • Op vrijdagochtend wordt er gezellig gepraat en gebreid en het aantal deelnemers groeit;
  • In de tweede helft van het jaar waren er weer enkele lezingen, nu in een wat gewijzigde opzet: een “college” vanuit het Leids kennisinstituut voor vitaliteit en ouder worden, begeleid door Philip Boot, oud-huisarts uit Vledder. Deze werkwijze wordt ook in het voorjaar 2018 voortgezet.
  • Een nuttige activiteit gebeurt door de vrijwilligers van  “hand- en spandiensten” in alle kernen van de regio en in de diverse wijken van Vledder. Bij de algemene hulpvragen staat “Vervoer” naar b.v. een ziekenhuis/polikliniek e.d.  bovenaan en dit neemt toe.

Tot slot

Een organisatie als Naobuur kan alleen blijven functioneren als er voldoende vrijwilligers zijn om “iets “ te doen. Vandaar deze oproep: kijk eens om u heen of mede-inwoners een rol (klein of groot, structureel of af en toe) zouden willen spelen in Naobuur. Vele handen maken het werk licht, vele hoofden maken het werk beter.

Mede namens het projectteam Naobuur wens ik u in 2018 alle naobuur-schap toe waar u behoefte aan heeft.

Tini Sanders, projectleider

P.S. Natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie reactie, naar wat we anders en beter kunnen doen in ons aller samenwerking. Want Naobuur is en blijft een vrijwilligersorganisatie. En niet te vergeten: welke zaken of onderwerpen behoeven aandacht of zijn interessant voor de inwoners? Mail het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Tini Sanders, 0521-380193.