wensen/behoeften Vledder-Noord

Inventarisatie van wensen/behoeften over Vledder-Noord en over levensloopbestendig wonen in Vledder algemeen

 

In april 2017 is in een dorpsvergadering gesproken over de bevindingen in buurtgesprekken over de visie op levensloopbestendig wonen in Vledder en de wens van velen om te komen tot realisatie van een woon-zorg-centrum in Vledder-Noord. De bijeenkomst leidde tot algemene steun voor Dorpsbelang Vledder om hieraan te gaan werken. Afgesproken werd om op 1 december as. de uitwerking van het dorpsinitiatief te presenteren en aan te geven hoe de realisatie wel /niet haalbaar is.

Sindsdien is er door velen hard gewerkt om het initiatief uit te werken, vooral in overleg met de gemeente, de potentiele zorgverlener ZZWD (Zorgcollectief Zuid- West Drenthe) en de potentiele financier..

Begin september is onder de inwoners van Vledder een peiling gehouden t.b.v. de verdere gedachtenvorming omtrent bovengenoemd onderwerp. De bevindingen zijn in een zevental buurtgesprekken voorgelegd aan de inwoners met als doel het bereiken van een goede afstemming op de inwoners-wensen.

In de buurtgesprekken, gemiddeld 20 inwoners per buurtgesprek, klonk veel support door voor de bouw van een woon-zorg-centrum. Inwoners waren erg benieuwd naar de realisatie-datum als mede naar de toewijzingsprocedures. Ze vrezen vanwege de kleinschaligheid van het initiatief een tekort aan opnamemogelijkheden.

De resultaten, die ook gepresenteerd zijn op de buurtgespreken, worden hieronder kort samengevat.

Bijna 300 formulieren zijn ingevuld en ontvangen; dat is ca 30%.

276 formulieren zijn tijdig ontvangen en in de verwerking meegenomen; niet op alle formulieren zijn alle vragen beantwoord.

Vraag over de zorgstudio’s

Zou u mee willen verhuizen als uw partner in het woonzorgcentrum in Vledder-noord intensieve zorg nodig heeft, ook als u zelf in uw huidige woning in Vledder kunt blijven wonen?

Ja: 102                  neutraal:157                     nee:62

Vragen over de appartementen

·         Ik vind het belangrijk dat er variatie is in aantal kamers en grootte

Ja:195                           neutraal:57                      nee:14

·         Ik zou zelf een voorkeur hebben voor een grootte van :

65 m2:18                                  75m2:52                85m2:113           100m2:95

·         Ik vind het belangrijk een eigen terrasje of balkon te hebben

Ja:261                          neutraal:10                        nee:3

·         Ik vind het belangrijk dat er een ontmoetingsruimte is

Ja:212                          neutraal:49                        nee:7

·         Waar gaat uw voorkeur naar uit?

0         Kopen: 100

0     Huren: 175 

Vragen over (gaan) wonen in Vledder-Noord

·         Ik vind het belangrijk om dicht bij voorzieningen in het dorp te kunnen gaan wonen

Mee eens:247           neutraal:19                       mee oneens:7

 • Het Woonzorgcentrum krijgt woningen die meer op maat zijn voor mij als ik alleen kom te staan; dat is belangrijk om  in het dorp te kunnen blijven wonen

Mee eens:249                   neutraal:26                       mee oneens:4 

 • Het Woonzorgcentrum heeft een gemeenschappelijk onderhouden buitenruimte/tuin; dat vind ik belangrijk

Mee eens:226                   neutraal:38                        mee oneens:5

 • In het Woonzorgcentrum kun je beschut wonen en dat geeft grotere veiligheid

Mee eens: 223                  neutraal:46                        mee oneens:4

 • In en vanuit het Woonzorgcentrum vinden sociale ontmoetingen gemakkelijker plaats; dat vind ik belangrijk

Mee eens:203                   neutraal:62                        mee oneens:4

 • Het kan zijn dat buren in het Woonzorgcentrum misschien ook mantelzorg ontvangen, net als u. Vindt u  het belangrijk dat mantelzorgers  elkaar af en toe kunnen bijstaan/vervangen?

Mee eens:175                   neutraal:83                        mee oneens:11

 • Soms is tijdelijk ergens kunnen wonen van belang, b.v. na een ziekenhuisperiode of als verlichting van de mantelzorg (respijtzorg). Zou het Woonzorgcentrum daar voorzieningen voor moeten maken?

Ja:242                                   neutraal:22                                        nee:4

 • Ik vind het belangrijk dat de zorgverlening in zowel de studio’s als de appartementen 24 u. p.d./7 dagen p.w. goed geregeld en direct oproepbaar is.

Ja:248                                  neutraal:14                                       nee:5

 • Ik zou wel een huurwoning in Vledder-Noord willen huren in de vrije sector ( kale huur van meer dan €710 p.m.), niet gebonden aan toewijzingsregels van een woningcorporatie

Mee eens: 61                    neutraal:117                     mee oneens:73

 • Ik zou in het plan van het WZC wel een appartement willen kopen
  • Nee                                       108
  • Misschien                          89 (afhankelijk van de condities)
  • ja, tot €140.000                19
  • ja, tot €170.000                36
  • ja, tot €200.000                17

Vragen over exploitatie

 • Zou u financieel willen participeren in de opzet en exploitatie?
  •  Ja, maar zonder risico :20
  • Ja, met enig risico in combinatie met hogere opbrengst :14
  • Nee, maar ik wil wel een ondersteuningscertificaat kopen van
   •  €50 : 6
   •  €100 : 7
   •  €250: 5
  • Nee: 146

Indien “ja”, dan een vervolgvraag: Mijn financiële participatie moet niet langer duren dan

5 jaar: 28                            10 jaar: 22          20 jaar:2

Vragen over zorg en ondersteuning in Vledder-Noord en geheel Vledder

Vragen

 • Ik zou het prettig vinden als sommige diensten en taken collectief geregeld worden

Ja: 172                  neutraal:76                        nee:1

 • Ik wil mij graag aansluiten bij een coöperatieve vereniging die voor het Woonzorgcentrum en voor de ouderen in Vledder aanvullende hulp en activiteiten organiseert:             

Ja:57                     misschien:127                   nee:57 

 • Ik wil in principe wel aan vrijwilligerswerk vanuit zo’n vereniging  meedoen.

Ja:58                     misschien:96                     nee:59

 • Leden van de coöperatieve vereniging hebben voorrang bij het verkrijgen van een woning

Ja:58                     neutraal:85                        nee:78

 • Inwoners van Vledder en omgeving  hebben voorrang bij het verkrijgen van een woning

Ja:186                   neutraal:34                        nee:17

 • Is er in  Vledder  behoefte aan een goede dagopvang?

Ja:137                   neutraal:87                        nee:3

Algemene gegevens van de respondenten

Alleenstaand: ja: 62        nee:150

Ik ben geboren :

  • In 1935 of eerder : 49
  • In 1936 t/m/ 1945: 74
  • Na 1945                    : 127

Nadere opmerkingen, o.a.

·         Het is moeilijk in de toekomst te kijken!

·         Graag uitleg over “risicodragend” en “coöperatie”

·         Ook voorrang voor ouders van in Vledder wonende kinderen!

·         Graag ruimte voor huren, want dan hou je geld over voor andere zaken.

·         Biedt mogelijkheid voor respijtzorg

·         Rolstoel-toegankelijke appartementen en 2e slaapkamer

·         Heb aandacht voor jongeren/jonge gezinnen, planfase ontwikkeling 1B

·         Goed serviceniveau qua dienstverlening, incl. mogelijkheden voor bewegen en cultuur.

·         Bij “exploitatie” was de vraag over “ondersteuningscertificaten” niet goed toegelicht. Na uitleg in de buurtgesprekken bleek de belangstelling ervoor veel groter

·         Wat te doen als er wachtlijsten ontstaan?

·         Wie besluit over de opname?

·         Veel waardering voor het initiatief. Hartekreet: Liever vandaag dan morgen realiseren!

 

Dorpsbelang Vledder, 8-10-2017