inventarisatie wensen Vledder-Noord

 

Inventarisatie van wensen/behoeften en meningen over Vledder-Noord en over levensloopbestendig wonen in Vledder algemeen

 

Inleiding:

Zoals u bekend zijn de inspanningen van DORPSBELANG VLEDDER erop gericht om in het bestemmingsplan “Vledder Noord” een Woonzorgcentrum (WZC) te realiseren. De plannen hiervoor zijn op dit moment in ontwikkeling. In dit Woonzorgcentrum  worden 32 wooneenheden gepland:

 1. 16 zorgstudio’s, met gemeenschappelijke ruimten.
 2. 16 zelfstandige, levensloopbestendige appartementen.

 

 Ad. A  De zorgstudio’s

Deze studio’s zijn in principe bestemd voor mensen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). In deze studio’s kan 24 uur per dag, 7 dagen per week in samenspel tussen professionele hulp en mantelzorg hulp en ondersteuning worden aangeboden. Deze zorgstudio’s bestaan uit een woon-slaapkamer met daarin een kitchenette. In deze studio’s zitten passende sanitaire voorzieningen, waarin alle zorg kan worden verleend. De hele studio is ontworpen voor het gebruik van rolstoelen zoals brede deuren en geen drempels. De studio’s op de verdieping zijn met een lift bereikbaar. In deze studio’s wordt een oproepsysteem aangebracht waarin op elk moment hulp kan worden opgeroepen. Deze studio’s hebben een oppervlak van 40 á 45 m2.

 

Vraag

Zou u mee willen verhuizen als uw partner in het woonzorgcentrum in vledder-noord intensieve zorg nodig heeft, ook als u zelf in uw huidige woning in Vledder kunt blijven wonen?

Ja                           neutraal                              nee

               

     Indien “ja”: welke faciliteiten zou u dan wensen?

·         ………………………

·         ………………………….

 

Ad B  De zelfstandige, levensloopbestendige appartementen (koop/huur)

 

Deze zelfstandige appartementen zijn levensloopbestendig. Ze zijn zo ontworpen dat de bewoners in deze appartementen kunnen blijven wonen, ook als in de loop van de tijd hun afhankelijkheid van ondersteuning en zorg toeneemt. De appartementen hebben in principe 3 kamers:

-        Een woonkamer met een open keuken

-        Een slaapkamer met voldoende ruimte om met een rolstoel te manoeuvreren

-        Een 2e slaapkamer die gebruikt kan worden als b.v. hobbykamer of logeerkamer,

en verder een badkamer en ruimten voor berging, wassen e.d .

Ook deze appartementen zijn ontworpen op het gebruik van een rolstoel; er wordt een oproepsysteem aangebracht waarmee op elk moment hulp kan worden opgeroepen. De appartementen op de verdieping zijn met een lift bereikbaar en hebben een eigen balkon. Voor de afmeting van deze appartementen zie één van de vragen hieronder.

 

Vragen

·         Ik vind het belangrijk dat er variatie is in aantal kamers en grootte (zie tekst)

Ja                    neutraal                                nee     

 

·         Ik zou zelf een voorkeur hebben voor een grootte van :

        65 m2                               75m2                      85m2                   100m2

 

·         Ik vind het belangrijk een eigen terrasje of balkon te hebben (zie tekst)

Ja                   neutraal              nee

 

·         Ik vind het belangrijk dat er een ontmoetingsruimte is

Ja                   neutraal              nee

 

·         Ik vind het belangrijk dat bij het appartement de volgende diensten/services horen:

o   …………………………………

o   ………………………………..

o   ………………………………..

·         Waar gaat uw voorkeur naar uit?

0         Kopen

0     Huren

 

·         Wat zou voor u  een reden zijn om een appartement te kopen of te huren?

o   ……………………………………..

o   ………………………………………

 

(Gaan) wonen in Vledder-Noord

 

Zorgverlening gebeurt ook in toenemende mate in het huis waar men al woont. De overheid stimuleert dat ook, het zgn. scheiden van wonen en zorg.  Hieronder staan enkele stellingen over eventueel gaan wonen in het woonzorgcentrum  in Vledder-Noord. Graag uw mening omcirke

 

·         Ik vind het belangrijk om dicht bij voorzieningen in het dorp te kunnen gaan wonen

Mee eens            neutraal                              mee oneens

 

 • Het Woonzorgcentrum krijgt woningen die meer op maat zijn voor mij als ik alleen kom te staan; dat is belangrijk om  in het dorp te kunnen blijven wonen

Mee eens            neutraal                              mee oneens

 

 • Het Woonzorgcentrum heeft een gemeenschappelijk onderhouden buitenruimte/tuin; dat vind ik belangrijk

Mee eens            neutraal              mee oneens

 

 • In het Woonzorgcentrum kun je beschut wonen en dat geeft grotere veiligheid

Mee eens            neutraal              mee oneens

 

 • In en vanuit het Woonzorgcentrum vinden sociale ontmoetingen gemakkelijker plaats; dat vind ik belangrijk

Mee eens            neutraal              mee oneens

 

 • Het kan zijn dat buren in het Woonzorgcentrum misschien ook mantelzorg ontvangen, net als u. Vindt u  het belangrijk dat mantelzorgers  elkaar af en toe kunnen bijstaan/vervangen?

Mee eens            neutraal              mee oneens

 

 • Soms is tijdelijk ergens kunnen wonen van belang, b.v. na een ziekenhuisperiode of als verlichting van de mantelzorg (respijtzorg). Zou het Woonzorgcentrum daar voorzieningen voor moeten maken?

Ja           neutraal              nee

 

 • Ik vind het belangrijk dat de zorgverlening in zowel de studio’s als de appartementen 24 u. p.d./7 dagen p.w. goed geregeld en direct oproepbaar is.

Ja           neutraal              nee

 

 • Ik zou wel een huurwoning in Vledder-Noord willen huren in de vrije sector ( kale huur van meer dan €710 p.m.), niet gebonden aan toewijzingsregels van een woningcorporatie

Mee eens            neutraal              mee oneens

 

 • Ik zou in het plan van het WZC wel een appartement willen kopen
  • Nee
  • misschien
  • ja, tot €140.000
  • ja, tot €170.000
  • ja, tot €200.000

 

 

Exploitatie

Een woonzorgcentrum moet worden gefinancierd en geëxploiteerd ( verhuur, onderhoud gemeenschappelijke zaken, risico op tijdelijke leegstand, etc.).  Voor de financiering is in principe een externe partij gevonden. Een deel van de investering wordt terugverdiend door de verkoop van appartementen; een ander deel blijft als investering nog lange tijd aanwezig. Voor dit laatste deel is het belangrijk dat ook de inwoners van Vledder  gaan participeren. In het voorjaar hebben een aantal inwoners al aangegeven financieel te willen participeren.

Dorpsbelang Vledder maakt het plan en de opzet, maar kan als algemene vereniging niet het beheer voeren of risico lopen. Daarvoor wordt gedacht aan een aparte stichting voor de financiering en exploitatie van het woonzorgcentrum.

 

Vragen

 • Zou u financieel willen participeren in de opzet en exploitatie?
  •  Ja, maar zonder risico
  • Ja, met enig risico in combinatie met hogere opbrengst
  • Nee, maar ik wil wel een ondersteuningscertificaat kopen van €50  - €100 - €250
  • Nee

 

Indien “ja”, dan een vervolgvraag: Mijn financiële participatie moet niet langer duren dan

5 jaar                   10 jaar                 20 jaar

 

 

Zorg en ondersteuning in Vledder-Noord en geheel Vledder

 

In de zorgstudio’s is verpleging en verzorging geregeld conform de indicatie van de Wlz, geleverd door ZZWD. In toenemende mate wordt daarbij verwacht dat bewoners/hun familie bepaalde taken blijven verrichten. Daarnaast zijn er in (bijna) alle verzorgingstehuizen in Nederland  diverse soorten vrijwilligerswerk, die in en vanuit de buurt/het dorp worden georganiseerd.

In dorpen zijn er o.a. voor ouderen algemene activiteiten voor ondersteuning en hulp, via vrijwilligersorganisaties of als individuele actie. In Vledder is in 2015 Naobuur gestart, die onder meer deze zaken bevordert.

Vragen

 • Ik zou het prettig vinden als sommige diensten en taken collectief geregeld worden

 ja          neutraal              nee

 

 • Ik wil mij graag aansluiten bij een coöperatieve vereniging die voor het Woonzorgcentrum en voor de ouderen in Vledder aanvullende hulp en activiteiten organiseert:             

ja           misschien            nee       

 

 

Indien “ja” of “misschien” welke hulp of activiteiten vindt u belangrijk?

  • …………………………..
  • ………………………………
  • …………………………………

 

 • Ik wil in principe wel aan vrijwilligerswerk vanuit zo’n vereniging  meedoen.

ja           misschien            nee

 

 • Leden van de coöperatieve vereniging hebben voorrang bij het verkrijgen van een woning

Ja           neutraal              nee

 

 • Inwoners van Vledder en omgeving  hebben voorrang bij het verkrijgen van een woning

Ja           neutraal              nee

 

 • Ik vind het belangrijk dat de coöperatieve vereniging voordelen probeert te ontwikkelen m.b.t.:
  • …………………
  • ………………………
  • ………………….

 

 • Is er in  Vledder  behoefte aan een goede dagopvang?

Ja           neutraal              nee

 

 

Algemene gegevens

 • Ik ben alleenstaand        ja            nee
 • Ik ben geboren :
  • In 1935 of eerder
  • In 1936 t/m/ 1945
  • Na 1945

 

Tot slot: wat wilt u Dorpsbelang Vledder nog meegeven over dit onderwerp?

 

…………………..

………………………..

 

 

 

 

HARTELIJK DANK NAMENS DORPSBELANG VLEDDER

 

Tussen 8 -11 september zullen bestuursleden van Dorpsbelang de ingevulde formulieren weer ophalen. U kunt het formulier ook in een bus bij Naobuur deponeren of een elektronische versie  via www.naobuur.nl  invullen.