1e Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS NO. 1, maart 2017

 

Dag allen,

Twee jaar geleden startte Naobuur zijn bestaan als Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn voor de inwoners van de regio Vledder, gevestigd in de bibliotheek Vledder.  Formeel is Naobuur een werkgroep van Dorpsbelang Vledder, maar het opereert daar los van en voor alle kernen van de voormalige gemeente Vledder.

Sindsdien is er veel gebeurd. Formele rapportages daarover per kwartaal kan iedereen lezen op onze website www.naobuur.nl .

Maar we vinden dat het ook tijd wordt om jullie, die  als vrijwilliger op een of andere manier betrokken zijn bij Naobuur, rechtstreeks te informeren over de ontwikkelingen in en rond Naobuur.

Vandaar deze nieuwsbrief voor de vrijwilligers in Naobuur en voor Naobuur.

Natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie reactie, naar wat we anders en beter kunnen doen in ons aller samenwerking. Want Naobuur is en blijft een vrijwilligersorganisatie. En niet te vergeten: welke zaken of onderwerpen behoeven aandacht of zijn interessant voor de inwoners? Mail het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Tini Sanders, 0521-380193.

 

Vrijwilligers in Naobuur

 Om verschillende redenen hebben diverse mensen die vaak vanaf het begin in Naobuur meewerkten ermee moeten stoppen, anderen kwamen er bij:

 

 • Als gastvrouw/gastheer vertrokken: Ria Korvemaker, Piet de Vries, Jan Tap, Freek van Tol; Erbij kwamenYvonne Bakker en Marijke Jongerden.
 • Als informatiemedewerker vertrokken : Rianne Schreuder, Euphemia Bron en Sjanie van Hemert. Wim Luppes kwam erbij.
 • Voor het “beheer” van Naobuur (sleutels, apparatuur, huisvesting, PC hulp, etc.) kwamen Jakob en Kaspar Joling erbij (ook  voor de website, ter vervanging van Marcel de Groot); vooral voor de ICT-zaken kwam Iwan Vos, Cor Jongerden, Tom van der Schuyt en Teun van Waart (die ook penningmeester werd).
 • In het projectteam van Naobuur vertrok Zwanda Nijboer en kwam Paul van Os (WMW).

Sommigen vervullen meerdere taken; zie ook onderaan deze nieuwsbrief.

 

Activiteiten van Naobuur

 

In de afgelopen 2 jaar zijn diverse activiteiten aan Naobuur toegevoegd; zie het overzicht op de website www.naobuur.nl . Het meest recente is het Leercentrum Seniorweb, dat een verdieping kan gaan betekenen voor de regelmatige vragen op ICT-gebied, o.a. op de dinsdagavond. Het Leercentrum SeniorWeb is in gesprek met de Bibliotheek om beginnerscursussen te gaan geven.

Ook heeft het “bloedprikken” op maandag- en donderdagochtend een gewaarde plek bij Naobuur gevonden.

Er is ook wat weggevallen (wellicht tijdelijk) : de wijkverpleegkundige, die als experiment kon starten in 2016 om gecombineerde hulp vanuit de Wmo (gemeente) en Zvw (verzekeraar) te realiseren. Dit is om allerlei redenen niet van de grond gekomen. In de kwartaalrapportages en de evaluatie van 18 maanden Naobuur (zie www.naobuur.nl ) is dat beschreven. In het overleg met de gemeente en de zorginstelling ZZWD gaan we met het onderwerp verder, niet in het minst omdat in andere gemeenten hier mooie resultaten mee worden geboekt.

Enkele zaken zijn al geruime tijd “standaard”:

 • “koffie met” op maandagochtend heeft zich ontwikkeld tot een levendige praat- en spelletjesochtend, vooral voor 70+;
 • Op dinsdagavond is er steeds aanloop om vragen/problemen met laptop/smartphone voor te leggen;
 • Op woensdagmiddag heeft de wijkagent Kevin van der Waard spreekuur (Wilhelminaoord en Naobuur)en zijn enkele groepen kaarters actief;
 • Op vrijdagochtend wordt er gezellig gepraat en gebreid.

En in het voor- en najaar worden goed bezochte lezingen georganiseerd, zoals op woensdag 29 maart om 19.30 uur over “mijn (klein)kind gebruikt geen drugs?”

Vrijwilligers voor Naobuur

Een belangrijke groep bestaat uit de “hand- en spandiensten” in alle kernen van de regio en in de diverse wijken van Vledder. Na een goed zichtbare start merken we dat hulp regelmatig rechtstreeks wordt geboden en daardoor niet meer zichtbaar is. Dat is prima, maar het ontneemt ons allen wel het zicht op “hulpvragen”. Dus, indien mogelijk: meldt een “klusje” achteraf.

Bij de algemene hulpvragen staat “Vervoer” naar b.v. een ziekenhuis/polikliniek e.d.  bovenaan. Gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers hiervoor.

Een “wandelmaatje” voor een ommetje wordt ook regelmatig gevraagd, en daarvoor zijn de vrijwilligers nog schaars ; zie ook de “hulpmiddelenmarkt” hieronder.

 

Recente ontwikkelingen

 Na de eerste proeffase (2015/2016) kon eind 2016 besloten worden tot een vervolg : een belangrijk deel van de activiteiten waren succesvol ontwikkeld en de middelen voor een vervolg waren aanwezig. Daarmee komt Naobuur in een nieuwe fase, die zich in 2017 zal moeten manifesteren.

De taakverdeling tussen de vrijwilligers in Naobuur kan mogelijk ook veranderd/verbeterd worden.

 Welzijn en samenwerking met WelzijnMensenWerk(WMW)

Met WMW en de gemeente is afgesproken om de samenwerking tussen naobuur en WMW structureler en formeler te maken, naast participatie in het projectteam. Principe-afspraken hierover zijn in februari gemaakt en berichtgeving hierover hopen we begin april te kunnen doen

Nauwere betrokkenheid van de “dorpsverenigingen” bij de welzijnsactiviteiten van WMW is hierbij een kernpunt.  

         

“Vledder-noord” en Zorg

Dorpsbelang Vledder heeft een plan voor “levensloopbestendig wonen in Vledder” gepresenteerd; zie de nota op de website van Dorpsbelang.

Dat houdt de bouw van een “zorgcentrum” in Vledder-Noord in (niet langer door de Noorderboog), maar ook een nauwe verbinding met de welzijnsactiviteiten vanuit Naobuur.

Op de ledenvergadering van Dorpsbelang op12 april (overigens: voor alle inwoners toegankelijk!) zal hierover nader worden gesproken.

Gemeente

Met de gemeente wordt verder gesproken over de relatie tussen zorg en welzijn, oftewel tussen de voorzieningen via de Wmo en die uit de Zorgverzekeringswet.

Daarnaast komt de locatie van Naobuur aan de orde; via de bibliotheekorganisatie is de gemeente natuurlijk nauw bij het gebouw van de bibliotheek betrokken en Naobuur is daarbij tijdelijk huurder van een deel van de ruimte. Maar het is ook gebleken dat de  bibliotheek duidelijk voordelen heeft van een huurder als Naobuur: openingstijden zijn ruimer voor de inwoners, zowel voor het halen/brengen van boeken maar ook voor het benutten van de computers.  Inhoudelijke samenwerking is ook groeiende. Zo zal er t.b.v. bibliotheekboeken een betaalautomaat komen.

 

……en binnenkort

Op zaterdagochtend 8 april is er weer een hulpmiddelenmarkt in Naobuur van 9.30 -12.30 uur.

Vergroot de mogelijkheden en maak het leven makkelijker met de juiste hulpmiddelen; ze zijn er voor!

En daarbij lanceert Naobuur samen met “Vledder e.o. in actie” het project “wandelmaatjes”: het bij elkaar brengen van inwoners die samen willen wandelen (van een ommetje tot een stevige wandeling van een ochtend/middag) of van inwoners die niet alléén een ommetje kunnen/durven te maken en een “wandelmaatje” nodig hebben.

Tot slot

Een organisatie als Naobuur kan alleen blijven functioneren als er voldoende vrijwilligers zijn om “iets “ te doen. Vandaar deze oproep: kijk eens om u heen of mede-inwoners een rol (klein of groot, structureel of af en toe) zouden willen spelen in Naobuur. Vele handen maken het werk licht, vele hoofden maken het werk beter. We hebben vooral mensen nodig die enkele keren  per maand

 

 • het openen en sluiten van Naobuur voor hun rekening willen nemen ;
 • als “gastvrouw” mee het gezicht van naobuur willen zijn en  koffie/thee serveren;
 •  als “informatiemedewerker” mee willen werken aan het (laten) oplossen van hulpvragen;

 

En: iemand met enige ervaring/vaardigheid in PR/Communicatie missen we bij het projectteam!

 

Namens het projectteam Naobuur ( Dirk Boom, Henk Idserda, Geerte van Immerzeel, Paul van Os (WMW), Rianne van Wingerden),

Tini Sanders